Sunday, 8 January 2012

Salwing...

Jare lank het ek in ‘n kerk gesit waar jy buig voor menslike geleerdheid en kennis, jy vra nooit ‘n vraag nie en vergeet so stil-stil van die Here. Een ding wat ek geglo het, was net die weird mense doen snaakse goed soos klap hande, praat in die kerk en smeer olies aan goed. Om ‘n lang storie kort te knip (niemand wil vir ewig lees nie), God het Homself aan elke mens openbaar in Sy Woord. Die Bybel is ‘n amazing boek wat elke mens kan lees en verstaan. Jy het nie ‘n graad of ‘n dominee, priester, pastoor, ouderling of kranksinnige straat evangelis nodig om vir jou te vertel “wat ou eintlik” in die Bybel staan nie. Jy het mos die Heilige Gees? Daarom staan daar in 2 Kor. 1:13 “Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan.” Wat? Niks anders nie? Wil jy vir my sê dat wat ek lees is wat dit is? God het nie in Sy Woord gejok nie? Amazing!

Kom ons klim net weer terug op die pad. Amper… hoor net gou nog iets. Iemand met ‘n graad en ‘n titel het eenkeer vir my gesê dat ek moet onthou die Bybel is vir DAAI tyd geskryf. Om nie nou te veel daarop uit te brei nie – God verander nie. Sy Woord sê so. Wat ‘n gruwel vir Hom 2000 jaar terug was, sal nog steeds ‘n gruwel oor 2000 jaar vir Hom wees. Ons kan nie sê hierdie teksvers vat ons en daai een los ons nie? Ek hou van hierdie een en daai een wat dit pas by my MENSLIKE kennis en verstand in maar daai en daai verse is NIE MEER geldig nie, want ons as MENS het slimmer geword. Dan stel ons mos ons kennis bo dié van God? Kom ons kyk gou na so ‘n opdrag wat sommige Christene dalk nie meer vandag uitvoer nie:

Jakobus 5:14:  “Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.

Vraag vir jou: salf jou gemeente die siekes? Kan jy sien dis ‘n opdrag? Of is ons nou op ‘n plek in ons lewens waar ons nie meer bid vir genesing nie, maar ons bid dat die pille wat ons vat ons gesond sal maak? Ek het niks teen medisyne nie – glad nie. Salwing vervang nie enige terapie (of dit medisyne of psigoterapie of berading of enige so iets is) nie. Ek is teen mense wat hulself as geleerdes bo ander aanstel en dan nie meer wandel volgens Die Woord nie. Ek figure ook net dat ek wil eerder gehoorsaam aan God wees as aan ‘n “geleerde”. (Hello? Skrifgeleerdes? Hmm…)

So kom ons loer, in baie kort spatsels, na salwing.

Om salwingsolies te gebruik, is ‘n simboliese verteenwoordiging (klem op simbolies) van ons geloof in Christus en dat Hy ons gebede beantwoord en ons beloon vir ons gehoorsaamheid aan sy opdragte. Ek moet net hier klem lê dat daar lê geen krag in die olie nie. Dis nie ‘n magic potion of gummy berry juice nie. Lees verder wat is die simboliek daaragter en gaan bid dan daaroor.

1)    Olie? Multigrade Shell? Sonneblom? Wat gebruik ons?
Salwing het niks met karre of kook uit te waai nie – anders was ek heel verlore. In die Bybel is daar baie verskillende olies wat gebruik word. Jy kan vandag by verskeie plekke nog sulke (en ander) salwingsolies kry. Hulle is gegeur en al sulke dinge. Die mees algemeenste olie wat egter vandag gebruik word, is gewone olyfolie. Dit het baie Bybelse konnotasies en word daar ook al gebruik. Lees gerus hier as jy meer info soek oor spesifiek olyfolie: http://www.giveshare.org/BibleStudy/180.oliveoil.html

2)    Salf iemand wanneer jy vir hom/ haar bid.
Wanneer jy iemand salf, is dit weereens (nog steeds?) belangrik om te onthou dat die olie is net ‘n tasbare, simboliese verteenwoordiging van ons geloof in Jesus Christus. Jesus is die een wat wonderwerke laat gebeur, met of sonder olies. Ons deel van die legkaart is om uit gehoorsaamheid in geloof op te tree.

Matt. 6:7 sê vir ons dat God weet alreeds wat ons nodig het voor ons nog bid en dan verder wys die vir ons hoe om te bid (Die Onse Vader). Let op die woorde “Laat U wil geskied”… hmmm… nie MY wil nie, nie Pieter of Sandra se wil nie, maar God se wil. Selfs Jesus het so gebid. So gooi aar weg daai unholy trinity (me-myself-and-I) en gee oor aan God. Hy weet in alle gevalle bietjie meer wat aangaan en doen beter job as ons.

3)    Wat van salf jouself?
Die Jode het hulself gesalf om hul liggame te verfris en te versterk. Ons lees daarvan in Deut. 28:40; Rut 3:3; 2 Samuel 14:2; Mika 6:15; Ps 104:15; Spreuke 27:9; Amos 6:6 ens.

As jy klaar hier gelees het (ek bedoel die HELE ding eers), hoekom gaan salf jy nie jouself vanaand nie?

4)    Siekes word gesalf
Behalwe vir die gedeelte uit Jakobus wat ek vroeër aangehaal het, is daar baie ander plekke in die Bybel wat vertel dat siekes gesalf word (Ps. 109:18; Jes. 1:6; Mark. 6:13): onthou net “iemand wat siek is” – die woord siek verwys nie net na fisiese siekte nie. Dit kan emosioneel en geestelik ook wees. So volgende keer as iemand swaar kry – hoekom salf jy nie daai persoon nie (onthou dat salwing is ‘n simboliese handeling om iets te reinig en af te sonder vir God).

Soos wat jy iemand salf en vir daai persoon bid, vra dat God daai persoon sal bedek met Sy seën en Sy beskerming, nes die olie die persoon bedek.

5)    Tydens geestelike oorlog.
In Jes. 21:5 word verwys a waar daar olie aan die leer van die skild gesmeer word om dit sag te maak (sodat dit meer impak kan absorbeer sonder om te kraak of te breek). Dit het dus die skild sterker gemaak.

Volgens Efesiërs 6:16 is ons skild ons geloof. So tydens moeilike geestelike tye (geestelike oorlogsvoering), salf ons mekaar as ‘n simboliese handeling as versterking van ons geloof. Ons vra dat dat God ons bedek onder Sy vleuels en dat ons onder Sy beskerming staan.

Onthou: Ons veg nie te vlees en bloed nie maar teen bose magte in die lug…

6)    Reiniging en Heiligmaking.

Hier kom ons by groot, belangrike dinge. Salwing wat gebruik (en word vandag nog gebruik) om plekke en mense te reining en as heilig te verklaar (heilig beteken afgesonder vir God). Konings, priesters en so meer is gesalf om hul diensbaar tot God te stel (Eks. 29:29; Levitikus 4:3.5,16; 6:20; Ps. 132:10)

-       Om ‘n koning te salf in die ou dae, was soo goed as om hom te kroon. (1 Sam 16:13; 2 Sam 2:4). Jy is tog immers ‘n Koning in God se oë?
-       Jy is ‘n profeet (jy het die direkte opdrag van Jesus om Sy Woord te verkondig, tydig en ontydig). Hoekom salf jy nie jouself, of laat iemand jou salf, sodat jy afgesonder vir God staan in Sy Koningryk nie? (1 Konings 19:16; 1 Kron. 16:22; Ps. 105:15 ). 
-       Is dit wat die Here vir jou gegee het (alles?), al heilig gemaak, of het jy dit al besmet?
7)    So waar kan jy dit vandag gebruik?
-       Om iets af te sonder vir God. Dit sluit is huise, kamers, karre, jou kinders, jou vrou, jou man, jou troeteldiere (ons weet vanuit die Woord dat demone in diere kan ingaan). Jy kan jouself salf terwyl jy mediteer (na dink) oor God en Sy Woord.
-       Wanneer jy dit doen, spreek ‘n seën uit oor wat jy salf. Spreuke 18:21 vertel vir ons dat die mag van lewe en dood lê in die tong. So spreek lewe oor jou en jou gesin, vriende en items wat God aan jou besorg het.
-       Salf wanneer jy (en jou groep vriende) Bybelstudie gaan doen, wanneer jy vas, wanneer iemand siek is, wanneer jy wil “praise and worship” en selfs wanneer jy iemand se voete was.
-       Jy salf die persoon/ dier/ item in die naam van die Vader, die Seun en Die Heilige Gees. Jy spreek (met jou mond!) die seën uit en bid sommer hardop waar jy God se beskerming en seën vra.
-       Onthou – GELOOF is die sleutel, nie die fisiese handelinge nie.
-       Jy kan dit nie regtig “verkeerd” doen nie. So relax!

Laaste pitkos….
So nou het jy jou huis gesalf en als… Loer net vinnig hierna:

Eks 20:3  “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.”
Deu 5:7  “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.”
2 Konings 17:35  “Tog het die HERE met hulle ‘n verbond gesluit en hulle bevel gegee en gesê: Julle mag geen ander gode vrees of julle voor hulle neerbuig of hulle dien of aan hulle offer nie.”

Is jou kamer / kantoor / werksplek “skoon”? Hê beteken besit. Al sit daar ‘n buda in jou kamer en aanbid jy hom nie, het jy tog ‘n afgod voor God se aangesig. Is dit reg? Is dit in lyn met God se Woord? Kan ons God vra om ons te beskerm as ons opsetlik teen Sy wil gaan? Kry mens iets soos “Holy Heroin?” Dis waar jy God vra om iets te seën wat ’n gruwel in Sy oë is.

Lev 13:52  Daarom moet hy die kledingstuk of die skeerdraad of die inslag van wol of van linne of enige leervoorwerp waarin die aangetaste plek is, verbrand; want dit is ‘n kwaadaardige melaatsheid. Dit moet met vuur verbrand word.

Num 31:10  Verder, al hulle stede in hulle woonplekke en al hulle laers het hulle met vuur verbrand

Deu 7:5  Maar julle moet met hulle so doen: hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle gesnede beelde met vuur verbrand.
Deu 7:6  Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Deu 7:25  Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir die HERE jou God ‘n gruwel.

Deu 12:3  En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van dié plek laat verdwyn.

Jos 7:15  En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die HERE oortree en ‘n skanddaad in Israel begaan het.

GOD verander nie. Hy is JALOERS op jou – Hy wil jou alleenlik vir HOM hê, want jy is SO kosbaar vir hom, dat Hy Sy Seun in jou en my plek laat sterf het. Dink jy, na als, dat dit reg is om sulke gruwels voor God se aangesig te bring.

Weet jy dat God in die Bybel sê Hy nie in ‘n huis sal wees waar sulke gruwels is nie? (Gaan soek dit self op as jy my nie glo nie).

Hoe lyk jou tempel BINNE? Het jy al God gevra om jou met vuur van binne te reining? Neem jy elke gedagte gevange aan Christus?


11) Hoe salf mens… (Maartin 6:17)

Bid dat God jou sal lei, vir beskerming en vergifnis van sonde. Moenie vergeet om dankie te sê en om hardop te proclaim dat dit wat jy salf nou aan God behoort en afgesonder word vir God nie.
Bid dat as daar enige iets is wat nog moet uit, dat die Heilige Gees dit vir jou openbaar.
Laat die Heilige Gees jou lei met salwing.
Kamers – salf alle openinge (kosyne, vensterrame, gate in mure). LAAT DIE GEES     
                  JOU LEI!
Mense  – tradisioneel op voorkop. LAAT DIE GEES JOU LEI!
Voorwerpe -  LAAT DIE GEES JOU LEI!

Salf enige iets / iemand in die
Naam van Die Vader, Die Seun en Die Heilige Gees.


BELANGRIKSTE VAN ALS…

- Bid oor ALS!
- LUISTER VIR DIE HEILIGE GEES!
   Hy SAL ook mos met Jou praat!
- You don’t have to know – because you do know The Man WHO does!


Hier is 'n paar afgode en okkult verwante voorwerpe wat mense dikwels in hul huise aanhou:
No comments:

Post a Comment